מדיניות החזרות

החזרת מוצרים וביטול מתן שירות:

  1. ביטול עסקה ייעשה תוך 14 ימים מקבלת המוצר, או מסמך הגילוי לפי המאוחר ביניהם וזאת בתנאי שהמוצר חדש ולא נעשה בו שימוש ובאריזתו המקורית.
  2. הודעה על הביטול תימסר בפקס/דוא”ל/דואר.
  3. בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה, בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע, או כל הפרה אחרת של החוזה, כספו של הצרכן יושב לו תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול, למעט דמי ביטול בשיעור 5% או 100 ש”ח לפי הנמוך ביניהם, המוצר יוחזר על חשבון הצרכן (גם במקרה והמשלוח היה ללקוח היה בחינם וללא תשלום).
  4. בעת ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה, או בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע, או כל הפרה אחרת של החוזה, לא ייגבו דמי ביטול, כספו של הצרכן יושב לו תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול, המוצר יוחזר על חשבון החברה. המוצר יוחזר ככל שהדבר אפשרי, או סביר באריזתו המקורית. לחברה יש זכות לתבוע את הצרכן בשל ירידה בערך המוצר. החברה תמסור לצרכן עותק של הודעת ביטול החיוב שמסר העסק לחברת האשראי. סייגים לזכות ביטול: לא ניתן לבטל רכישה של מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הצרכן וכן מוצרים הניתנים להקלטה, העתקה ושכפול שהצרכן פתח את אריזתם המקורית.
  5. לעסק עומדת הזכות לתבוע את הצרכן בשל נזקיו במקרה של פגיעה / הרעה או ירידת ערך המוצר.
  6. מובהר בזאת כי מבצע הפעולה יחויב בתשלום מלא בגין ביטול ההזמנה גם אם טרם קיבל את הנכס, וזאת בהתאם לחוק.
  7. ההוראות הנ”ל לא חלות על מוצרים מתכלים בעלי חיי מדף קצרים, ו/או מוצרים שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן, ו/או מוצרים הניתנים לשעתוק ו/או הקלטה ו/או שכפול, ולא יהיה ניתן להשיב מוצרים הניתנים לשעתוק והקלטה שהצרכן פתח את אריזתם המקורית.
  8. במידה ולקוח התלונן שקיבל מוצר פגום, והאתר החליף את המוצר הפגום במוצר חדש, והסתבר שהמוצר שהלקוח החזיר תקין, הלקוח יחויב באופן מיידי על עלויות המשלוחים.
  9. המוצר יוחזר לעסק באריזתו המקורית, לעסק יש את הזכות לתבוע את הצרכן בשל ירידה משמעותית בערך המוצר.